Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Wojcieszyce Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 (dalej: Administrator lub Projekt Wojcieszyce).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy z Projektem Wojcieszyce (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie takich informacji, zarówno przez Administratora jak i podmioty współpracujące tj. Property & Capital Advisors Sp. z o.o. i Ostoya Capital S.A., co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w pozostałym zakresie na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu), Partnerzy Administratora tj. Property & Capital Advisors Sp. z o.o. oraz Ostoya Capital S.A. jako podmioty współpracujące z Projektem Wojcieszyce.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesyłania informacji handlowych oraz ewentualnego zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Projekt Wojcieszyce nie podejmują decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Projekt Wojcieszyce Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Walońska 7/66
50-413 Wrocław
wojcieszyce@ostoyacapital.pl